Yargıtay

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması / Her Yıl Memur Maaşı Katsayısı Oranında Artırılması Kararlaştırılan Yoksulluk Nafakasının, Eldeki Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Ulaştığı Son Güncel Miktarının, Gerekirse Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Belirlenmesi

3. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/14180

Karar No: 2016/1681

Karar Tarihi: 11.02.2016

Taraflar arasındaki yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların boşandıklarını, müvekkilinin davalıya aylık 250,00 TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verildiğini, müvekkilinin 20.05.2013 tarihinde emekli olduğunu, maaşının düştüğünü, davalının ise yetim aylığı aldığını belirterek; yoksulluk nafakasının her yıl memur maaşlarıyla orantılı olarak artırılan son rakamın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; yetim aylığı olarak üç ayda bir 2.745,00 TL aldığını, nafaka ve yetim aylığı dışında hiç bir gelirinin bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, dosyanın temyiz incelemesi Dairemizce yapılmış, davalının yoksulluğunun ortadan kalkmadığı, asgari ücret sınırındaki gelirin nafaka miktarının tayininde etkili olduğu, bu nedenle davaya konu nafakanın kaldırılmaması, nafakada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma ilamına uyma kararı veren mahkemece, 13.02.2007 tarihli boşanma ilamıyla belirlenen ve her yıl Ocak ayında memur maaş artış kat sayısı oranında artırılması öngörülen, o tarihte 250,00 TL olan nafakanın, dava tarihinde 834,21 TL olduğu belirtilerek, davanın kısmen kabulü ile yoksulluk nafakasının karar tarihinden itibaren aylık 600,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir.

Temyize konu öncelikli uyuşmazlık; davacının, dava tarihi itibariyle ödediği yoksulluk nafakasının miktarının kaç TL olduğu hususunda toplanmaktadır.

Dosya kapsamından, 13.02.2007 tarihli anlaşmalı boşanma ilamında, davalı için aylık 250,00 TL yoksulluk nafakasına, velayetleri davalıya verilen çocukların her biri için aylık 50,00 şer den toplam 150,00 TL iştirak nafakasına hükmedildiği ve tüm nafakaların her yılın Ocak ayında memur maaşı katsayısı oranında artırılmasının kararlaştırıldığı, eldeki davanın 19.08.2013 tarihinde açıldığı ve yoksulluk nafakasının son ulaştığı rakamın kaldırılmasının talep edildiği, yoksulluk ve iştirak nafakası toplamının, davacının maaşından birlikte kesilmesi nedeniyle yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle kaç TL olduğunun belli olmadığı anlaşılmıştır.

Hal böyle olunca mahkemece; 13.02.2007 tarihli ilamla 250,00 TL olarak belirlenen ve her yılın Ocak ayında memur maaşı katsayısı oranında artırılması kararlaştırılan yoksulluk nafakasının, eldeki davanın açıldığı tarih itibariyle ulaştığı son güncel miktarının, gerekirse bu hususta bilirkişi raporu alınmak suretiyle belirlenmesi ve ardından hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün