19. Ceza Dairesi

Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis Oyunlarının Türkiye’den Oynanmasına İmkan Sağlama 2019/7334 K.

E. 2019/540, K. 2019/7334 nolu 16.04.2019 tarihli 19. Ceza Dairesi kararı.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yükletilen suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

a) Gerekçede sanığın eylemi, yurtdışında oynatılan bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlama olarak kabul edilip, 7258 sayılı Kanun’un 5/1.b maddesi uyarınca uygulama yapılırken, hapis cezası yanında, TCK’nun 61/10. maddesine aykırı olarak, anılan maddede yer almayan adli para cezasına hükmedilmesi,

b) Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve not kağıtlarının, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

c) Suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın dava ve duruşmalara katılmasına karar verilerek lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,

SONUÇ

Kanuna aykırı olup, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, 2. paragraftaki “ ve 5 gün adli para cezası”, 3. paragraftaki “ve 3 gün adli para cezası”, 4. paragraftaki “ve 2 gün adli para cezası” ibareleri ile 5. ve 6. paragrafların tamamen çıkartılması, vekalet ücretine ilişkin maddenin çıkartılması, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine “Adana 5.Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/1164 sayılı değişik iş sayılı kararı ile el konulan 6 adet maç kodu ve oranlarının yazılı olduğu not kağıdı ve 9 adet barkod yazıcıdan çıkma yasa dışı iddia kuponunun delil olarak dosyada SAKLANMASINA, el konulan suçta kullanılan bir adet bilgisayar, bir adet barkod yazıcı, suçtan elde edilen 102 TL paranın 7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesi yoluyla TCK’nun 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, el konulan alacak verecek listesi bulunan defterin suç ürünü olduğuna ya da suçta kullanıldığına dair bir kanıt bulunmadığından ssç’ye İADESİNE,” ibaresi, yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün